Michal Hájek

S námi může být i Vaše akce fajn!

Michal Hájek, jehož příběh je jako z knihy plné dobrodružství a vášně, se již od nejútlejšího věku ocital na cestě, která ho neodvratně vedla k magickému světu divadla. Fascinace, která ho obklopovala, byla tak silná, že se již v šesti letech začal vzdělávat v literárně dramatickém oboru. Tuto cestu mu osvětlily dvě významné osobnosti – Ivana Měkotová a Bohuslav Žáček, kteří pro něj byli nejen učiteli, ale i mentory.

Michalův hlad po vědomostech a rozvoji ho však nenechal zůstat na místě. Snažil se obohatit své dovednosti účastí na různorodých kurzech a nemohl si nechat ujít ani letní hereckou školu, která mu otevřela dveře k novým zkušenostem. Jeho vášeň nebyla omezena pouze na divadelní prkna. Michal byl odjakživa fascinován také filmem, což ho inspirovalo k natočení studentského projektu zaměřeného na hodnotu času. Tento projekt nejenže ukázal Michalův talent a kreativitu, ale také se stal preventivním programem pro základní školy, což svědčí o Michalově schopnosti spojit umění s praktickým přínosem pro společnost.

Michalova láska k práci s dětmi je stejně hluboká, jako je jeho vášeň pro divadlo a film. Už od svých patnácti let se začal věnovat animátorské práci v největším přírodním zábavním areálu. Tato zkušenost mu umožnila rozvíjet jeho schopnosti komunikace a tvořivosti, a zároveň posílit jeho vztah k nejmladší generaci.

V posledních letech Michal rozšířil své působení do světa site specific divadla, které kombinuje s immerzivními prvky a výkladem historie na památkách. Tímto způsobem se snaží oživit a zpřístupnit historii a kulturu širší veřejnosti, což odráží jeho hluboký zájem o propojení tradičních uměleckých forem s moderními přístupy. Michalova zvídavost a touha po poznání nekončí u umění.

Jeho zájmy sahají do mnoha oblastí – od psychologie, přes filozofii, až po vzdělávací a charitativní akce. Tato široká škála zájmů mu umožňuje neustále se rozvíjet a přinášet nové perspektivy do všech jeho aktivit.

Přestože Michal získal vzdělání v oblasti řízení podniku a chemie silikátů, jeho vášeň pro umění a touha po dalším rozvoji ho zavedly na Janačkovu Akademii muzických umění v Brně. Zde pokračuje v rozšiřování svých horizontů a prohlubování svých uměleckých a odborných znalostí.

Michal Hájek je člověkem mnoha talentů, který dokáže spojovat různé světy – umění, vzdělávání a sociální angažovanost. Jeho přístup k životu a práci je inspirací pro všechny, kteří se s ním setkají. Jeho cesta ukazuje, že sledování svých snů a vášní může vést k neobyčejným a smysluplným zážitkům.